പഴയ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ, ഫിറ്റ്‌നസ് പരിശോധനാ ഫീസുകൾ കുത്തനെ കൂട്ടുന്നു

പഴവാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രജിസ്ട്രേഷന്‍, ഫിറ്റ്നസ് പുതുക്കല്‍ പരിശോധനാ ഫീസുകള്‍ കുത്തനെ

വീട്ടിലിരുപ്പു കാലത്ത് ചാടിപ്പോയ വയറും തടിയും ഒരു ഭാരമായവരാണോ നിങ്ങള്‍— അറിയാം ചില ഫിറ്റ്‌നസ് പ്ലാനുകള്‍!

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലം പലര്‍ക്കും അടിച്ചുപൊളിയുടെ കാലംകൂടിയായിരുന്നു. ഇഷട വിഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കലും കഴിക്കലും ഉറക്കവുമെല്ലാമായി