അഞ്ച് രാജ്യങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പരാതിയുമായി ഗ്രെറ്റ തന്‍ബര്‍ഗും കൂട്ടരും

ന്യൂയോര്‍ക്ക്: കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെയുളള പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഗ്രെറ്റ തന്‍ബര്‍ഗും മറ്റ് പതിനഞ്ച് കുട്ടി