പ്രവാസികള്‍ മടങ്ങുന്നു: കപ്പലുകള്‍ പുറപ്പെട്ടു, ആദ്യ വിമാനങ്ങള്‍ മറ്റന്നാള്‍ കേരളത്തിലെത്തും

കോവിഡ് വ്യപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രവാസികളെ മടക്കികൊണ്ടു വരുന്നതിനായി നാവികസേനയുടെ മൂന്ന് കപ്പലുകള്‍ പുറപ്പെട്ടു.