വിമാനക്കമ്പനി ജീവനക്കാരന്റെ കൈയില്‍ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളടങ്ങിയ പെട്ടി നല്‍കി: യാത്രക്കാരിക്ക് 1.5 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ സാധനങ്ങള്‍ നഷ്ടമായി

യാത്രക്കാരന്റെ ഒന്നരക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ വസ്തുക്കള്‍ വിമാനക്കമ്പനി ജീവനക്കാരന്‍ മോഷ്ടിച്ചു. സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്കോയിലേക്ക് പോയ പൂനെ