കോവിഡ് പോരാളികള്‍ക്ക് സൈന്യത്തിന്റെ ആദരം- ശ്രീനഗര്‍ മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഫ്ലൈപാസ്റ്റ്

കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ആദരമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സേനയുടെ ഫ്ലൈപാസ്റ്റ്. ശ്രീനഗര്‍ മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം വരെ വിമാനങ്ങള്‍