ഫൊക്കാന: ജോർജി വർഗീസ്-സജിമോൻ ആന്റണി ടീം എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു; ഭാരവാഹികൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

ഫൊക്കാന പ്രസിഡന്റായി ജോർജി വർഗീസും സെക്രെട്ടറിയായി സജിമോൻ ആന്റണിയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. സണ്ണി