5,919 മെട്രിക് ടൺ അവശ്യസാധനങ്ങളെത്തിച്ചു ; വിലക്കയറ്റത്തിന് കടിഞ്ഞാണ്‍

ജനങ്ങൾക്ക് ന്യായവിലയിൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്താന്‍ ഭക്ഷ്യവകുപ്പിന്റെ അടിയന്തര

ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ പൊതുവിതരണത്തില്‍ മികച്ച നേട്ടവുമായി ഭക്ഷ്യവകുപ്പ്

ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ റേഷന്‍ വിതരണത്തിലും സ്പെഷ്യല്‍ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണത്തിലും ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് കൈവരിച്ചത് ഉജ്ജ്വല