ഉത്തരറെയില്‍വേ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ പതിനെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് 62.5 ലക്ഷം ടണ്‍ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള്‍

പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം ശക്തിപ്പെടുത്താനും എല്ലാ റേഷന്‍ കടകളിലും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങള്‍

87 ലക്ഷം സൗജന്യ കിറ്റ്

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത കേരളത്തിലെ എല്ലാവിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും പലവ്യജ്ഞനങ്ങളടങ്ങുന്ന സൗജന്യ

രാജ്യത്ത് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വില ഗണ്യമായി വർധിക്കുന്നു

അഹമ്മദാബാദ്: രാജ്യം ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോഴും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വില ഗണ്യമായി വർധിക്കുന്നു.