കോവിഡ് സമാശ്വാസം എല്ലാ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കും നാലുമാസം ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ്; സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍വ്വഹിക്കും

കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ എല്ലാ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കും സെപ്റ്റംബര്‍ മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ വരെ

ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പദ്ധതി; കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകിയത് 33 ശതമാനം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള്‍ മാത്രം

ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പദ്ധതി പ്രകാരം കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികൾക്കായി അനുവദിച്ച സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളിൽ 33 ശതമാനം

കിറ്റുകളുടെ വിതരണം ധൃതഗതിയിലാക്കി നെടുങ്കണ്ടം താലൂക്ക് സപ്ലൈകോ

ഉടുമ്പന്‍ചോല താലൂക്ക് ഡിപ്പോടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ റേഷന്‍ കടകളിലേയ്ക്കുമുള്ള സൗജന്യ കിറ്റുവിതരണം രണ്ടാംഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക്