വിഖ്യാത ഇറ്റാലിയന്‍ സംവിധായകന്‍ ഫ്രാങ്കോ സെഫിറെല്ലി (96)അന്തരിച്ചു

വിഖ്യാത ഇറ്റാലിയന്‍ സംവിധായകന്‍ ഫ്രാങ്കോ സെഫിറെല്ലി (96)അന്തരിച്ചു. ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ടാംപകുതിയിലെ ഏറ്റവും സര്‍​ഗാത്മകനായ