യുഎഇയിലെ ‘ഓര്‍മ്മ’ കൂട്ടായ്മ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന സൗജന്യ ചാർട്ടേർഡ് വിമാനം അടുത്ത ആഴ്ച കോഴിക്കോട്ടേക്ക്

പ്രവാസി മലയാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ യുഎഇയിലെ ഓർമ്മ കൂട്ടായ്മ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാനം അടുത്ത