അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കണം : സുപ്രീംകോടതി

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ചാല്‍ അതിനെതിരെ കേസെടുക്കുന്ന പ്രവണതയെ വിമര്‍ശിച്ച്‌ സുപ്രീംകോടതി. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം

അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു: സുപ്രീം കോടതി

രാജ്യത്ത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഏറ്റവും ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. തബ്‌ലിഗ് സമ്മേളനത്തിനെക്കുറിച്ച്