ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം വെന്റിലേറ്റര്‍ ‘സ്വസ്ഥവായു’ രോഗികളില്‍ ഉടന്‍ പരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങും

ബെംഗളുരുവിലെ നാഷണല്‍ എയറോസ്‌പേസ് ലബോറട്ടറീസ് (എന്‍എഎല്‍) തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ആദ്യ വെന്റിലേറ്റര്‍ ‘സ്വസ്ഥ്‌വായു’