ഗെയ്ല്‍ പദ്ധതി; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ പ്രശംസ 

ഗെയില്‍ പൈപ്പ്ലൈന്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി നല്‍കിയ പിന്തുണയ്ക്ക് പെട്രോളിയം-പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രി  ധര്‍മേന്ദ്ര

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ വാക്കുപാലിച്ചു; ഗെയിൽ പദ്ധതി സംസ്ഥാന വികസനത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

ഗെയിൽ പദ്ധതി ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയര്‍ത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. സംസ്ഥാന