ഗാസ അതിർത്തിയിൽ വ്യോമാക്രമണം തുടരുന്നു; വെസ്‌റ്റ് ബാങ്കിൽ 11 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് മേഖലയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി വെസ്റ്റ്