വര്‍ണവെറിയെയും തെരുവ് സംഘട്ടനങ്ങളെയും അപലപിച്ച് പോപ്പ്, അമേരിക്ക ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യം

വത്തിക്കാന്‍സിറ്റി: അമേരിക്കന്‍ സംഘര്‍ഷത്തെക്കുറിച്ച് തുടര്‍ന്ന മൗനം ഭഞ്ജിച്ച് പോപ്പ് ഫ്രാന്‍സിസ്. കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ കറുത്ത