ഭാവി ലോകത്തിനുവേണ്ടി ഗ്ലാസ്ഗോ തെരുവില്‍ അമ്മമാരുടെ പ്രതിഷേധം

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെകുറിച്ച് ആഗോള ഉച്ചകോടി (സിഒപി26) നടക്കുന്ന ഗ്ലാസ്ഗോയിലെ തെരുവില്‍ അധികാരികളുടെ കാപട്യത്തിനെതിരായി

യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്ഗോ ഉച്ചകോടി വൃഥാവ്യായാമം

കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം സംബന്ധിച്ച ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 26-ാമത് സമ്മേളനം (കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഓഫ് പാര്‍ട്ടീസ്-സിഒപി26) അവസാനിക്കാന്‍ മൂന്നു