ഇന്ത്യന്‍ സ്വര്‍ണ്ണ, വെള്ളിക്കട്ടികള്‍ എംസിഎക്‌സ് വിതരണത്തിനെത്തിക്കും

കൊച്ചി- ഇന്ത്യന്‍ സംസ്‌കരണ ശാലകളില്‍ നിന്നുള്ള സ്വര്‍ണ്ണ, വെള്ളിക്കട്ടികള്‍ വിതരണത്തിനായി സ്വീകരിക്കാന്‍