അപ്പോൾ അതാണ് കാര്യം, പരിശോധിച്ചാൽ പിടി വീഴും! സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ KMCC കുടുങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ

കരിപ്പൂരിൽ സ്വർണ്ണം കടത്തിയതിന് ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായവർ കെഎംസിസിയുടെ ചാർട്ടേർഡ് ഫ്ലൈറ്റിൽ എത്തിയവർ. ഷാർജയിൽ