എന്റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ചില്ല, ആ മോഹന്‍ലാല്‍ സിനിമ പരാജയപ്പെടാന്‍ കാരണം അതാണ് — നിര്‍മാതാവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍

മലയാളികള്‍ക്ക് നിരവധി മികച്ച ചിത്രങ്ങള്‍ സംഭവനചെയ്ത നിര്‍മ്മാതാവാണ് തൃശൂര്‍ പൂങ്കുന്നംകാരന്‍ കല്യാണരാമന്‍ എന്ന