നിലപാടുകൾ നിയമസഭയുടെ മഹത്വത്തെ ബാധിക്കുന്നു, ഗവർണറെ തിരികെ വിളിക്കണം: പ്രതിപക്ഷം

ഗവർണറുടെ നിലപാടുകൾ നിയമസഭയുടെ മഹത്വത്തെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷം.  നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയം ഗവർണർ

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങള്‍ ഗവര്‍ണറെ അറിയിക്കേണ്ടതില്ല: പി സദാശിവം

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങള്‍ ഗവര്‍ണറെ അറിയിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് മുന്‍ കേരളാ ഗവര്‍ണറും സുപ്രീംകോടതി

അടങ്ങാതെ ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം: പൗരത്വനിയമഭേദഗതിക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള വെല്ലുവിളി ആവർത്തിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ്

സിഎഎ: കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം: സിഎഎയ്ക്കെതിരെ കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ്