ജിഎസ്ടിയുടെ ഗുണങ്ങള്‍ ഉപഭോക്താവിന് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നില്ല: പി തിലോത്തമന്‍

തിരുവനന്തപുരം: ജിഎസ്ടി നടപ്പിലാക്കിയതോടെ നികുതിയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ധാരാളം ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. എന്നാല്‍