ജി എസ് ടി വൻ പരാജയം

നികുതി ചോർച്ച തടയുമെന്നും വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച് മോഡി സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ചരക്ക്

ലോട്ടറിയുടെ ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് ഉയർത്തി: കേരളത്തിന് ആഘാതം

 ന്യൂഡൽഹി: സംസ്ഥാന സമ്പദ്ഘടനയ്ക്കും വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ വരുമാനത്തിനും ആഘാതമേൽപ്പിക്കും വിധത്തിൽ ലോട്ടറിയുടെ ചരക്കുസേവന

സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധി; ജിഎസ് ടി നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് വ്യാപാരസംഘടനകൾ

കോഴിക്കോട്: കേന്ദ്ര‑സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ കടുത്ത സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലെ ജി. എസ്.ടി

ജിഎസ്‌ടി സ്ലാബുകൾ ഉയർത്താൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ; വരുന്നു വൻവിലക്കയറ്റം

ന്യൂഡല്‍ഹി: സാമ്പത്തികമാന്ദ്യത്തെ നേരിടാൻ ചരുക്കുസേവന നികുതി (ജിഎസ്‌ടി) നിരക്കുകൾ ഭീമമായി ഉയര്‍ത്തുന്നതോടെ രാജ്യം