അടച്ചിട്ട ജിംനേഷ്യങ്ങള്‍: ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടക്കണക്കുമായി നടത്തിപ്പുകാര്‍

വ്യായാമം ശീലമാക്കിയവര്‍ക്ക് അടച്ചിട്ട ജിംനേഷ്യങ്ങള്‍ നൊമ്പരമാണ്. നടത്തിപ്പുകാര്‍ക്ക് നഷ്ടങ്ങളുടെ ബാക്കിപത്രവും. രാവിലെയും, വൈകിട്ടും,

അണ്‍ലോക്ക് മൂന്നാം ഘട്ടം; ജിമ്മുകളും യോഗ സെന്ററുകളും ഇന്ന് മുതല്‍ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കും, നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ

രാജ്യത്തെ അണ്‍ലോക്ക് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി യോഗ സെന്ററുകളും ജിമ്മുകളും ഇന്ന് മുതല്‍