ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി പുതുക്കല്‍; തീയതി അവസാനിക്കാറാകുമ്പോഴും കാര്‍ഡ് പുതുക്കാത്ത കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ നിരവധി

സുനില്‍ കെ കുമാരന്‍ നെടുങ്കണ്ടം: ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പുതുക്കല്‍ നടപടിയുടെ സമയപരുധി അവസാനിക്കാറാകുമ്പോഴും

ആരോഗ്യമേഖലയിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍: സ്റ്റേറ്റ് റിവ്യൂ മിഷന്‍ വയനാട്ടില്‍

കല്‍പറ്റ: ആരോഗ്യമേഖലയിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ സ്റ്റേറ്റ് റിവ്യൂ മിഷന്‍ അംഗങ്ങള്‍ വയനാട്ടില്‍. കേന്ദ്ര

നീതി ആയോഗ്: ആരോഗ്യമേഖലയിലെ ഫണ്ടുകള്‍ സ്വകാര്യമേഖലയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു

രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യമേഖലയിലെ ഫണ്ടുകള്‍ സ്വകാര്യമേഖലയിലേയ്ക്ക് ഒഴുക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ ദേശീയ ആരോഗ്യ