കോവിഡ് മുക്തമായവരില്‍ മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ പ്രകടമാകുന്നതായി പഠനം

കോവിഡ് മുക്തമായവരില്‍ നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പ്രകടമാകുന്നതായി ലോകാരോഗ്യസംഘടന. ഹൃദയം, ശ്വാസകോശം, തലച്ചോറ്,