ഹെെക്കമാന്‍ഡില്‍ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കല്‍ തകൃതി

ദേശീയ‑സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങളിലെ കലാപകാരികളെ അനുനയിപ്പിച്ചു കുടിയിരുത്താന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഹെെക്കമാന്‍ഡില്‍ പുതിയ തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിക്കലിന്റെ