‘ഹലാല്‍’ സ്റ്റിക്കര്‍ ഒട്ടിച്ചതിന് ബേക്കറിക്കെതിരെ ഭീഷണി; ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പ്രവർത്തകര്‍ അറസ്റ്റില്‍

കുറുമശ്ശേരിയിൽ ഹലാൽ വിഭവങ്ങൾ ലഭ്യമെന്ന സ്റ്റിക്കര്‍ നീക്കണമെന്ന ഭീഷണി മുഴക്കിയ നാല് ഹിന്ദു