ഹിന്ദുപ്രദേശത്ത് വള വിൽക്കാനെത്തിയ മുസ്‌ലിം യുവാവിന് ക്രൂര മർദ്ദനം, വീഡിയോ കാണാം

മധ്യപ്രദേശിൽ ഹിന്ദുക്കൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വളകൾ വിറ്റുവെന്നാരോപിച്ച് മുസ്‌ലിം യുവാവിനെ ഒരുകൂട്ടം ആളുകൾ