കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രബോധം ചരിത്ര വസ്തുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കാരണമായി

ചരിത്ര വസ്തുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തില്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ മാത്യകയായി. സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായ ഹാമിദ് മുഹമ്മദ്,

മണിക്‌തല ബോംബു കേസ്

ഖുദിറാമിന്റെയും പ്രഫുല്‍ ചോക്കിയുടെയും രക്തസാക്ഷിത്വം ബംഗാളിനെ വീണ്ടും ഒരു സമരഭൂമിയാക്കി മാറ്റി. പൊലീസും

ശിലായുഗ മനുഷ്യര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുത്തുകല്ലുകള്‍ ശാന്തന്‍പാറയില്‍ കണ്ടെത്തി

നെടുങ്കണ്ടം: വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ ശിലായുഗ മനുഷ്യര്‍ ഗവേഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച് വന്നിരുന്ന കുത്തുകല്ലുകള്‍ ശാന്തന്‍പാറയില്‍ കണ്ടെത്തി.