പച്ചക്കറി വില വര്‍ധന; പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ്പ്

പൊതുവിപണിയില്‍ പച്ചക്കറിയുടെ വില വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വിപണിവില പിടിച്ചു നിര്‍ത്താന്‍ ഇടപെടലുമായി ഹോര്‍ട്ടികോര്‍പ്പ്.

ഹോർട്ടികോർപ്പിന്റെ ‘വാട്ടുകപ്പ ’ വിപണിയിലേക്ക്; ലോഞ്ചിംഗ് മുഖ്യമന്ത്രി നിർവ്വഹിച്ചു

കൃഷിവകുപ്പ് — ഹോർട്ടികോർപ്പിന്റെ വിപണി ഇടപെടലുകളുടെ ഭാഗമായുള്ള നൂതന സംരംഭമായ ‘വാട്ടുകപ്പ ‘യുടെ

പഴം പച്ചക്കറികൾ ഓൺലൈൻ വഴി വീടുകളിൽ എത്തിക്കും: മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ

കോവിഡ് 19 നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ലോക്ക് ഡൗണിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം