കോവിഡ് വ്യാപനം; സംസ്ഥാനത്ത് 20 പുതിയ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകള്‍, ആറ് പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി

കോവിഡ് വ്യാപനം വര്‍ധിക്കുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ ഇന്ന് 20 പ്രദേശങ്ങള്‍ കൂടി ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സംസ്ഥനത്ത് പുതിയതായി അഞ്ചു ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ കൂടി; ഈ രണ്ടു പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പുതിയതായി അഞ്ചു ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി. തൃശ്ശൂർ, കാസർഗോഡ്,

ഈ ആറ് പ്രദേശങ്ങള്‍ കൂടി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പട്ടികയില്‍; കേരളത്തില്‍ ആകെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം 144 ആയി

സംസ്ഥാനത്ത് ആറ് പ്രദേശങ്ങള്‍ കൂടി ഹോട്സ്പോട്ട് പട്ടികയില്‍. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ എരുവേശ്ശി, ഉദയഗിരി,