ബോബി വൈനെ വീട്ടുതടങ്കലില്‍ നിന്നും മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ഉഗാണ്ട സര്‍ക്കാറിന് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്

പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഇടതുപക്ഷ നേതാവുമായ ബോബി വൈനെ വീട്ടുതടങ്കലില്‍ നിന്നും മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ഉഗാണ്ട