പാലക്കാട് അഞ്ച് യുവാക്കള്‍ വേട്ടനായ്ക്കള്‍ക്കൊപ്പം; നായാട്ട് സംഘമെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്

കാഞ്ഞിരപ്പുഴയില്‍ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ നായാട്ട് സംഘമെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. കടകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന