ഇടുക്കി ഡാമിലേയ്ക്ക് വെള്ളമെത്തിക്കുന്ന കല്ലാര്‍ ടണല്‍ മുഖത്തെ കല്ല് മാറ്റാന്‍ നടപടിയില്ല

ടണല്‍ മുഖത്ത് തങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന വലിയ കല്ല്‌ നെടുങ്കണ്ടം: മഴക്കാലമെത്തിയിട്ടും ഇടുക്കി ഡാമിലേയ്ക്ക്

പെരിയവാരയില്‍ തകര്‍ന്ന താല്ക്കാലിക പാലത്തിന്റെ പുനര്‍നിര്‍മ്മാണം നാളെ ആരംഭിക്കും

മൂന്നാര്‍: മൂന്നാര്‍— ഉടുമല്‍പ്പെട്ട അന്തര്‍ സംസ്ഥാനപാതയിലെ പെരിയവാരയില്‍ തകര്‍ന്ന താല്ക്കാലിക പാലത്തിന്റെ പുനര്‍നിര്‍മ്മാണം