ഐ.എഫ്.എഫ്.കെയുടെ ആദ്യ ഡെലിഗേറ്റ് പാസ് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകയ്ക്ക് നല്‍കി പാസ് വിതരണത്തിന് തുടക്കമായി

ഐ.എഫ്.എഫ്.കെയുടെ ആദ്യ ഡെലിഗേറ്റ് പാസ് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകയ്ക്ക് നല്‍കി പാസ് വിതരണത്തിന് തുടക്കമായി.എസ്.എ.ടി.

കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന 25ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ ഓഫീസ് തുറന്നു

കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന 25ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ ഓഫീസ് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ജോഷി ഉദ്ഘാടനം