ഇന്ത്യ‑ചൈന സംഘര്‍ഷം; ഇടനിലക്കാരാകനില്ലെന്ന് റഷ്യ

ഇന്ത്യ‑ചൈന സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഇടനിലക്കാരാകാമെന്ന വാഗ്ദാനത്തില്‍നിന്ന് പിന്മാറി റഷ്യ. അതിര്‍ത്തി സംഘര്‍ഷങ്ങളിലെ ഇടപെടല്‍ അവസരോചിതമല്ലെന്നും