ലോകത്ത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ലോകത്ത് അതി വേഗം കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും മുന്‍പന്തിയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനമെന്ന്

കോവിഡിനെ നേരിട്ട ധാരാവി ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയം കവരാനെരുങ്ങുന്നു; രോഗമുക്തി നേടിയവര്‍ പ്ലാസ്മ ദാനത്തിന് സന്നദ്ധരായി

കോവിഡിനെ നേരിട്ട ധാരാവി ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയം കവരാനെരുങ്ങുന്നു. ധാരാവിയിലെ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയ