ഏറ്റവും മലിനമായ വായുവുളള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ; സംവാദത്തിനിടെ ഇന്ത്യയെ വിമര്‍ശിച്ച് ട്രംപ്

അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന അവസാന സംവാദത്തിനിടെ ഇന്ത്യയെ വിമര്‍ശിച്ച് ട്രംപ്.

വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നവരുടെ യാത്രാവിലക്കില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്ക് ഇളവ്

കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നവര്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവ് നല്‍കി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര