കാണ്ഡഹാറില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒഴിപ്പിച്ചു

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാണ്ഡഹാറിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ജീവനക്കാർ, സുരക്ഷാ

പ്രവാസികളുടെ മരണാനന്തര നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കണം; ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്

യുഎഇയിൽ മരിക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ മരണാനന്തര നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിന്