മോഡിക്ക് ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തണം; ഇന്ത്യയിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പിന്തുണയുമായി ബ്രിട്ടീഷ് പാര്‍ലമെന്റ്

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോഡിയെയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളെയും രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ്