ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തിലെ കാണാതായ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഐഎസ്‌ഐ കസ്റ്റഡിയിലെന്ന് സൂചന

ഇസ്ലാമാബാദിലെ കാണാതായ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഐഎസ്‌ഐയുടെ പിടിയിലെന്ന് ഉന്നത കേന്ദ്രങ്ങള്‍. ഇന്ന് രാവിലെ