ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ രാജ്യത്തെ റയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ

രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ റയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കേന്ദ്ര

പ്രതിസന്ധി; പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ എക്സ്പ്രസ് ആക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ: നിരക്കുകൾ വർധിക്കും, സ്റ്റോപ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറയും

പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ എക്സ്പ്രസ് ആക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. രാജ്യത്തെ അഞ്ഞൂറിലധികം ട്രെയിനുകളാണ്