യാത്രാക്ലേശം രൂക്ഷമാകുമ്പോഴും പെരുപ്പിച്ച കണക്കുകളുമായി റയിൽവേ

യാത്രാക്ലേശത്താൽ തീവണ്ടിയാത്രക്കാർ വലയുമ്പോൾ, പാസഞ്ചർ ട്രയിനുകളടക്കം പ്രതിദിനം ഓടിക്കുന്നതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വണ്ടികളുടെ പെരുപ്പിച്ച

പഴംപൊരിയും മീൻകറിയും തിരിച്ചെത്തി എങ്കിലും തൊട്ടാൽ പൊള്ളും! റെയിൽവേയുടെ പുതുക്കിയ ഭക്ഷണ നിരക്ക് ഇങ്ങനെ

മലയാളികളുടെ പ്രിയ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങള്‍ മെനുവിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ തീരുമാനം പിൻവലിച്ചെങ്കിലും മലയാളികളുടെ

രൂക്ഷ വിമർശനം: മലയാളികളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിവാദ തീരുമാനം പിൻവലിച്ച് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ

മലയാളികളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പരിഷ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളുടെ മെനു പുറത്തിറക്കിയ തീരുമാനം പിൻവലിച്ച് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ.