കോവിഡില്‍ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ ആവി പിടിക്കരുത്: തമിഴ്നാട് ആരോഗ്യമന്ത്രി

കോവിഡില്‍ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ഡോക്​ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ലാതെ ആവി പിടിക്കരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി തമിഴ്​നാട്​