തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, മലപ്പുറം ജില്ലകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് ഇന്ന് മുതല്‍ കോവിഡ് പ്രതിരോധം കര്‍ശനമാക്കുന്നു

കോവി‍ഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളില്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ കര്‍ശന