തണുപ്പിച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ട, കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന ഇന്‍സുലിന്‍ വികസിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍

റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ശീതീകരിച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇൻസുലിൻ വികസിപ്പിച്ച് ഒരുസംഘം ശാസ്ത്രജ്ഞർ. പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് ഇനി