ഹോങ്കോംഗിനെതിരെ ചൈനയുടെ നീക്കം അന്താരാഷ്ട്ര മര്യാദകളുടെ ലംഘനമെന്ന് അമേരിക്ക

ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി അമേരിക്ക. ചൈനയുടെ തീരുമാനം ഹോങ്കോംഗിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെ മരണമണിയാണെന്ന് സ്റ്റേറ്റ്