ഇപ്റ്റ കുട്ടികളുടെ സംസ്ഥാനതല നാടകോത്സവത്തിന് നാളെ തിരിതെളിയും

ആലപ്പുഴ: ഇന്ത്യന്‍ പീപ്പിള്‍സ് തീയറ്റേഴ്‌സ് അസ്സോസിയേഷന്‍ (ഇപ്റ്റ) നേതൃത്വത്തില്‍ കഞ്ഞിക്കുഴി വെളിനിലത്ത് കുട്ടികളുടെ