വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കും മുമ്പ് മുഷറഫ് മരിച്ചാൽ എന്തു ചെയ്യണം: പ്രത്യേക ഉത്തരവുമായി പാക് കോടതി

ഇസ്ലാമാബാദ്: വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പർവേസ് മുഷറഫ് മരിച്ചാൽ മൃതദേഹം പാർലമെന്റിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കണമെന്നും